Activities Of Daily Living Nursing Essay Titles Brain Drain Essay Conclusion Words Essay On Mahatma Gandhi In English 250 Words On A Page Sutherlands Differential Association Theory Essays About Education Nasadiya Sukta Analysis Essay

Usługi rachunkowe i księgowe w Bydgoszczy – Biuro rachunkowe LinCost

Biuro rachunkowe LinCost z siedzibą w Bydgoszczy świadczy usługi księgowe i rachunkowe dla firm oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasze księgowe świadczą usługi kardowo-płacowe na najwyższym poziomie. Jeśli do tej pory nie mogliście Państwo znaleźć dobrego i taniego biura rachunkowego, zapraszamy do kontaktu z LinCost i do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług.

  Usługi księgowo-rozliczeniowe

 •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 •  prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 •  prowadzenie ksiąg handlowych dla osób fizycznych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego
 •  prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług JPK_VAT
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 •  sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT 
 •  sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych 
 • sporządzanie rozliczeń rocznych dla firm oraz osób prywatnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

  Usługi kadrowo-płacowe

 •  prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych
 •  prowadzenie akt osobowych pracowników
 •  przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy
 •  prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kart wynagrodzeń
 •  przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 •  przygotowanie list płac
 •  rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 •  pełna dokumentacja ZUS – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 •  przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy  o prace, zlecenie i o dzieło PIT-11/8B

  Usługi dotyczące Zakładów Pracy Chronionej

 •  przygotowywanie wskaźników osób niepełnosprawnych
 •  przygotowywanie regulaminu Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
 •  rozliczanie Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 •  pomoc w uzyskaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej 
 •  przygotowanie deklaracji rozliczeniowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych DEK, INF
 • przygotowywanie deklaracji do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących osób niepełnosprawnych 
 • przygotowywanie i rozliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych SOD 

Usługi rejestracyjne i inne

 •  pomoc w zakładaniu nowych firm osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek osobowych, sporządzanie i aktualizowanie dokumentów rejestracyjnych
 • zakładanie nowych firm i ich aktualizacja w Urzędzie Miejskim, w Sądzie Rejonowym 
 •  występowanie o nadanie nr REGON
 •  rejestrację nowo powstałych firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 •  doradztwo w wyborze formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania
 •  reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych upoważnień 
 •  prowadzenie korespondencji z urzędami.