Toppers Essay Hour Carol Ann Duffy Language Analysis Essays Princeton Application Essays That Worked 1984 Essay Prompts For College Essay Appraisal Method For Empployees Great Canadian Flag Debate Essays

Usługi rachunkowe i księgowe w Bydgoszczy – Biuro rachunkowe LinCost

Biuro rachunkowe LinCost z siedzibą w Bydgoszczy świadczy usługi księgowe i rachunkowe dla firm oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasze księgowe świadczą usługi kardowo-płacowe na najwyższym poziomie. Jeśli do tej pory nie mogliście Państwo znaleźć dobrego i taniego biura rachunkowego, zapraszamy do kontaktu z LinCost i do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług.

  Usługi księgowo-rozliczeniowe

 •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 •  prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 •  prowadzenie ksiąg handlowych dla osób fizycznych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego
 •  prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług JPK_VAT
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 •  sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT 
 •  sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych 
 • sporządzanie rozliczeń rocznych dla firm oraz osób prywatnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

  Usługi kadrowo-płacowe

 •  prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych
 •  prowadzenie akt osobowych pracowników
 •  przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy
 •  prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kart wynagrodzeń
 •  przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 •  przygotowanie list płac
 •  rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 •  pełna dokumentacja ZUS – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 •  przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy  o prace, zlecenie i o dzieło PIT-11/8B

  Usługi dotyczące Zakładów Pracy Chronionej

 •  przygotowywanie wskaźników osób niepełnosprawnych
 •  przygotowywanie regulaminu Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
 •  rozliczanie Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 •  pomoc w uzyskaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej 
 •  przygotowanie deklaracji rozliczeniowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych DEK, INF
 • przygotowywanie deklaracji do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących osób niepełnosprawnych 
 • przygotowywanie i rozliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych SOD 

Usługi rejestracyjne i inne

 •  pomoc w zakładaniu nowych firm osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek osobowych, sporządzanie i aktualizowanie dokumentów rejestracyjnych
 • zakładanie nowych firm i ich aktualizacja w Urzędzie Miejskim, w Sądzie Rejonowym 
 •  występowanie o nadanie nr REGON
 •  rejestrację nowo powstałych firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 •  doradztwo w wyborze formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania
 •  reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych upoważnień 
 •  prowadzenie korespondencji z urzędami.